fbpx

Blog

Latest News
certificat energetic

Certificatul de performanță energetică devine obligatoriu

Dacă până acum certificatul de performanță energetică era obligatoriu numai în cazul în care imobilul era achiziționat cu credit bancar în cadrul programului Prima Casă, Legea 372/2005 prevede la Art. 12 – alin. (2) pentru toate categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, prezența obligatorie a certificatului de performanță energetică.

Certificatul se elaborează de către proprietar și se prezintă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv închiriere.

Ce este certificatul energetic?

Conform Legii nr.372/2005, certificatul de performanță energetică al unei clădiri este un document tehnic de caracter informativ ce arată performanța energetică a unei clădiri.

Cu ajutorul acestuia, clienții pot compara și evalua performanța energetică a clădirii pe care urmează să o cumpere/ închirieze.

Performanța energetică a clădirii se referă la energia care este efectiv consumată pentru utilizarea normală a clădirii și aici se includ necesități precum: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Această performanță se determină doar pe baza unei metodologii de calcul și ține de mai mulți factori interni și externi ai clădirii precum: izolarea clădirii, amplasarea acesteia, expunerea la soare, climatul interior al clădirii.

Clasificarea clădirilor în funcție de performanța energetică

În funcție de performanța energetică, clădirile sa clasifică în 7 clase. Scara pornește de la clasa A- consum scăzut de energie, până în 125kWh/mp/an și până la clasa G – consum ridicat de energie, peste 820 kWh/mp/an.

De ce avem nevoie de un certificat energetic?

După cum am specificat și la început, Legea372/2005 prevede existența acestui certificat pentru clădirile care se vând sau se închiriază. Ba mai mult, și Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010  solicită statelor membre să stabilească un sistem de certificare energetică a clădirilor.

Cu ce ne ajută concret acest certificat?

În primul rând, acest certificat va determina prețul locuinței cât mai corect. Prețul caselor cu o notă energetică mai mare va crește deoarece acestea sunt mai ușor de întreținut ca celelalte.

Acest certificat oferă cumpărătorului informații privind consumul real de energie, adică îi oferă posibilitatea de a estima la cât se ridică cheltuielile și câți bani va avea de plătit lunar.

 

Chiar avem nevoie de acest certificat energetic?

Certificatul energetic e obligatoriu și îi arată viitorului proprietar cât va cheltui pentru: căldură, apă și lumină.  

În funcție de cum este clasificată clădirea de la A la G, proprietarul va ști dacă va avea de plătit cheltuieli mari la întreținere sau nu.

Acest document trebuie întocmit de către un auditor autorizat, în urma unui calcul termo-tehnic efectuat asupra imobilului și are o valabilitate de 10 ani

Prevederile legale

Art.131. – (1) Pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanta energetică a clădirii/unității de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.

 

(2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.

 

(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.

 

(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

 

Art. 132. – (1) Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

 

(2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

 

(3) Prin excepție de la prevederile art. 13 și 131, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziția cumpărătorului date/informații în vederea evaluării performanței energetice a clădirii/unității de clădire, cuprinse în documentația tehnică a acesteia, urmând ca la recepția la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

 

Art. 133. – În scopul informării potențialilor cumpărători sau chiriași, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/    unității de clădire prevăzute la art. 7 alin. (1) va preciza în anunțurile de vânzare sau închiriere a acestora informații din certificat cu privire la indicatorii de performanta prevăzuți la art. 5”.

Concluzie

Chiar dacă nu plănuiești ca în viitorul apropiat să cumperi sau să închiriezi o un apartament cu 2 camere , 3 sau 4 🙂 , un astfel de certificat este extrem de util deoarece e singurul document prin care îți poți face o idee clară asupra costurilor întreținerii și afli ce ar trebui să faci pentru a reduce aceste cheltuieli și a spori confortul.

 

Related Posts

0770410410